Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

Захиргааны зөвлөлийн 2014 оны 12 дүгээр сарын 09-ний өдрийн ээлжит хуралдааны мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:

  1. Захирлын мэдээлэл
  2. Сиси системд дүн нь ороогүй боловч төгсөх оюутнуудын дүнгийн талаар /Ч.Ундрам/
  3. Магистр, докторын хөтөлбөрийн байршлын тухай /Ч.Ундрам/

Шийдвэрлэсэн нь:

  1. Оюутнуудын дүнгийн асуудлын тухай тухайн сургууль нь тухайн оюутны дүн яагаад ороогүй байгааг 12-р сарын 15-ны дотор судлаад, асуудлыг нь тодруулах буюу сургууль сургууль дээрээ шийдэх.
  2. Магистр, докторын хөтөлбөрийн байршлыг захирлууд дахин нягталж үзээд Захирлын тушаал гаргах
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар