МАГИСТР, ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨРТ ЭЛСЭН СУРАЛЦАХЫГ УРЬЖ БАЙНА

Share Button

МУИС-ийн 2017-2018 оны хичээлийн жилийн 2-р улирлын магистр, докторын хөтөлбөртөө  элсэлт авч эхэллээ.

Элсэлтийн бүртгэл: 2017 оны 11-р сарын 15-наас 2018 оны 01-р сарын 15-ныг дуустал

Бүртгэл хаяг: http://burtgel.num.edu.mn зөвхөн цахим хэлбэрээр явагдана.

Бүртгэлийн хураамж:   25.000₮ төгрөг

МУИС-ийн Магистр, докторын хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх журам болон бусад мэдээлэл, элсэлт авах хөтөлбөрүүийг  http://burtgel.num.edu.mn  мөн http://graduate.num.edu.mn  цахим хуудаснаас авч болно.

МУИС-ийн Бүрэлдэхүүн сургууль

Сонгох боломжтой хөтөлбөр

1 Шинжлэх Ухааны Сургууль-Байгалийн ухааны салбар Нөхцөлт /бэлтгэл/ хөтөлбөрт: Математик, Математикийн боловсрол, Хими, Химийн боловсрол, Газар зүйн боловсрол, Байгаль орчны зайнаас тандан судлал, Газрын кадастр, Хөрс судлал, Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт, Газар зохион байгуулалт, Газар зүй, Геологи (геологи эрэл хайгуул, шатах ашигт малтмал, геологи эрдэс баялагийн удирдлага), Геофизик
Магистрын хөтөлбөрт: Математик /мэргэжлийн, судалгааны/, Математикийн боловсрол /мэргэжлийн, судалгааны/, Байгалийн нөөцийн менежмент /мэргэжлийн/, Биологи /судалгааны/, Биохими /судалгааны/, Биотехнологи /судалгааны/, Биофизик /судалгааны/, Экологи /судалгааны/, Физик /судалгааны/, Физикийн боловсрол /мэргэжлийн, судалгааны/, Сансар судлал /судалгааны/, Химийн боловсрол /мэргэжлийн, судалгааны/, Хими /судалгааны/, Газар зүйн боловсрол /мэргэжлийн, судалгааны/, Байгаль орчны зайнаас тандан судлал /мэргэжлийн, судалгааны/, Газрын кадастр /судалгааны/, Хөрс судлал  /судалгааны/, Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт /судалгааны/, Газар зохион байгуулалт /судалгааны/, Газар зүй /судалгааны/, Геологи (геологи эрэл хайгуул, шатах ашигт малтмал, геологи эрдэс баялагийн удирдлага) /мэргэжлийн, судалгааны/, Геофизик /мэргэжлийн, судалгааны/
Докторын хөтөлбөрт: Биологи /өдөр/, Биохими /өдөр/, Экологи /өдөр/, Физик /өдөр, эчнээ/, Хими /эчнээ/, Газар зүй /өдөр, эчнээ/, Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал /өдөр, эчнээ/, Геологи /бэлтгэл, өдөр, эчнээ/, Геофизик /бэлтгэл, өдөр, эчнээ/
2 Шинжлэх Ухааны Сургууль-Нийгмийн ухааны салбар Нөхцөлт /бэлтгэл/ хөтөлбөрт: Антропологи, Археологи, Социологи, Нийгмийн ажил, Сэтгүүл зүй, Улс төр судлал, Эдийн засаг
Магистрын хөтөлбөрт: Антропологи /мэргэжлийн, судалгааны/, Археологи /мэргэжлийн/, Сэтгэл судлал /судалгааны/, Боловсрол судлал /судалгааны/, Социологи /мэргэжлийн, судалгааны/, Нийгмийн ажил /мэргэжлийн, судалгааны/, Сэтгүүл зүй /мэргэжлийн, судалгааны/, Улс төр судлал /мэргэжлийн, судалгааны/, Эдийн засаг /судалгааны/, Хүн ам зүй /судалгааны/
Докторын хөтөлбөрт: Антропологи /өдөр, эчнээ/, Археологи /өдөр, эчнээ/, Боловсрол судлал /өдөр/, Сэтгэл судлал /өдөр/, Социологи /өдөр/, Нийгмийн ажил /өдөр/, Сэтгүүл зүй /бэлтгэл, өдөр, эчнээ/, Улс төр судлал /бэлтгэл, өдөр/, Эдийн засаг /өдөр/, Хүн ам зүй /өдөр/.
3 Шинжлэх Ухааны Сургууль-Хүмүүнлэгийн  ухааны салбар Нөхцөлт /бэлтгэл/ хөтөлбөрт: Гадаад хэл шинжлэл, Гадаад хэлний орчуулга, Олон улс орон судлал, Гадаад хэлний боловсрол, Түүх, Философи, Буддын гүн ухаан, Шашин судлал, Утга зохиол судлал
Магистрын хөтөлбөрт: Гадаад хэл шинжлэл /мэргэжлийн, судалгааны/, Гадаад хэлний орчуулга /мэргэжлийн, судалгааны/, Олон улс орон судлал /мэргэжлийн, судалгааны/, Гадаад хэлний боловсрол /мэргэжлийн, судалгааны/, Хэл шинжлэл /мэргэжлийн, судалгааны/, Түүх /судалгааны/, Философи /мэргэжлийн, судалгааны/, Буддын гүн ухаан /судалгааны/ Шашин судлал /мэргэжлийн, судалгааны/ Утга зохиол судлал /мэргэжлийн, судалгааны/, Урлаг судлал /судалгааны/
Докторын хөтөлбөрт:  Гадаад хэл шинжлэл /бэлтгэл, өдөр, эчнээ/, Олон улс орон судлал /бэлтгэл, өдөр, эчнээ/, Хэл шинжлэл /өдөр/, Философи /бэлтгэл, өдөр/, Түүх /бэлтгэл, өдөр, эчнээ/, Буддын гүн ухаан /бэлтгэл, өдөр/, Шашин судлал /бэлтгэл, өдөр/, Утга зохиол судлал /өдөр/, Урлаг судлал /өдөр/
4 Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан Инженерчлэлийн Сургууль Нөхцөлт /бэлтгэл/ хөтөлбөрт: Компьютерийн ухаан, Өгөгдлийн сангийн загварчлал, удирдлага, Мэдээллийн технологи, Биоинформатик, Компьютер-хэл шинжлэл, Мэдээллийн систем, Програм хангамж, Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт, Статистик, Хэрэглээний математик, Ус судлал, Цаг уур, Компьютерийн сүлжээ, Электроник, Сэргээгдэх эрчим хүч
Магистрын хөтөлбөрт: Компьютерийн ухаан /судалгааны/, Өгөгдлийн сангийн загварчлал, удирдлага /судалгааны/, Мэдээллийн технологи /судалгааны/, Биоинформатик /судалгааны/, Компьютер-хэл шинжлэл /судалгааны/, Мэдээллийн систем /судалгааны/, Програм хангамж /судалгааны/, Био-инженерчлэл /судалгааны/, Материал судлал, шинэ материалын технологи /судалгааны/, Нано шинжлэх ухаан, нано инженерчлэл /судалгааны/, Химийн инженерчлэл /судалгааны/, Хэрэглээний хими /судалгааны/, Цөмийн технологи /судалгааны/, Цөмийн эрчим хүч /судалгааны/ Хүрээлэн буй орчин судлал /судалгааны/, Байгаль орчныг хамгаалах технологи /судалгааны/, Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт /мэргэжлийн, судалгааны/, Статистик /мэргэжлийн, судалгааны/, Хэрэглээний математик /судалгааны/, Ус судлал /судалгааны/, Цаг уур /судалгааны/, Компьютерийн сүлжээ /судалгааны/, Электроник /судалгааны/, Сэргээгдэх эрчим хүч /судалгааны/
Докторын хөтөлбөрт: Програм хангамж /бэлтгэл, өдөр/, Мэдээллийн технологи /бэлтгэл, өдөр/, Компьютерийн ухаан /бэлтгэл, өдөр/, Биоинженерчлэл /өдөр/, Нано шинжлэх ухаан, нано инженерчлэл /өдөр/, Хэрэглээний хими /өдөр/, Цөмийн технологи /өдөр/, Хүрээлэн буй орчин судлал /бэлтгэл, өдөр/, Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт /бэлтгэл, өдөр/, Хэрэглээний математик /өдөр/, Цаг уур /өдөр/, Сэргээгдэх эрчим хүч /өдөр/
5 Бизнесийн сургууль Нөхцөлт /бэлтгэл/ хөтөлбөрт: Маркетинг, Худалдаа, Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага, Бизнесийн менежмент, Нягтлан бодох бүртгэл, Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ, Санхүү.
Магистрын хөтөлбөрт: Маркетинг /мэргэжлийн, судалгааны/, Худалдаа /мэргэжлийн, судалгааны/, Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага /мэргэжлийн судалгааны/, Бизнесийн менежмент /мэргэжлийн, судалгааны/, Нягтлан бодох бүртгэл /мэргэжлийн, судалгааны/, Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ /мэргэжлийн, судалгааны/, Санхүү /мэргэжлийн, судалгааны/
Докторын хөтөлбөрт: Бизнесийн удирдлага (Маркетинг, Худалдаа, Менежмент, Нягтлан бодох бүртгэл, Санхүү, банк, даатгал) /өдөр, эчнээ/
6 Хууль Зүйн Сургууль Магистрын хөтөлбөрт: Эрх зүй /мэргэжлийн, судалгааны/, Олон улсын эрх зүй /мэргэжлийн, судалгааны/
7 Олон Улсын Харилцаа Нийтийн Удирдлагын Сургууль Нөхцөлт /бэлтгэл/ хөтөлбөрт: Нийтийн удирдлага, Олон улсын харилцаа, Бүс нутаг
Магистрын хөтөлбөрт: Нийтийн удирдлага /мэргэжлийн, судалгааны/, Олон улсын харилцаа /мэргэжлийн, судалгааны/, Олон улсын эдийн засгийн харилцаа /мэргэжлийн/, Бүс нутаг /мэргэжлийн/
Докторын хөтөлбөрт: Нийтийн удирдлага /өдөр/, Олон улсын харилцаа /бэлтгэл, өдөр/
8 Орхон сургууль Нөхцөлт /бэлтгэл/ хөтөлбөрт: Санхүү, банк, даатгал, Нягтлан бодох бүртгэл, Менежмент
Магистрын хөтөлбөрт: Гадаад хэлний боловсрол /судалгааны/, Боловсрол судлал /судалгааны/, Санхүү, банк, даатгал /судалгааны/, Нягтлан бодох бүртгэл /судалгааны/, Менежмент /судалгааны/
9 Завхан сургууль Нөхцөлт /бэлтгэл/ хөтөлбөрт: Нягтлан бодох бүртгэл
Магистрын хөтөлбөрт: Нягтлан бодох бүртгэл /мэргэжлийн/, Санхүү, банк, даатгал /мэргэжлийн/, Аялал жуулчлал менежмент  /мэргэжлийн/

Сургалтын нэгдсэн газар

Элсэлтийн алба

Утас:  7730-7730-(1122), (1124), (1129), (1145)

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар