Оюутны хөгжил, үйлчилгээний газрын мэргэжилтнүүд сургалтад хамрагдлаа

Share Button

МУИС-ийн Оюутны хөгжил, үйлчилгээний газрын мэргэжилтнүүд төлөвлөгөөт ажлын хүрээнд 2018 оны 1 дүгээр сарын 11-ний өдөр “Хүмүүс хоорондын харилцаа:Стресс, стрессийг хэрхэн удирдах аргууд” сэдвээр Боловсрол судлалын тэнхимийн доктор, профессор Б.Туяа багшийг урьж сургалт зохион байгуулжээ.