Олон Улсын Харилцаа Нийтийн Удирдлагын Сургууль Тайваний их сургуулиудтай хамтран ажиллахаар болов

Share Button

ОУХНУС нь Тайваний Азийн Их Сургуулийн (АИС) Менежментын Cургуультай (MC) хамтран ажиллах гэрээ (MOA) хийв. Тус гэрээний хүрээнд хоёр сургууль нь багш солилцох, хамтарсан судалгаа хийх, мөн оюутан солилцох болон хамтарсан хөтөлбөр гаргах зэрэг чиглэлээр хамтран ажиллахаар болов.

АИС нь олон улсад “AACSB” зэргээр магадлан итгэмжлэгдсэн, 2018 оны байдлаар дэлхийн 500 шилдэг сургуулийн нэг болж хурдацтай хөгжиж буй хувийн сургууль юм.

Цаашдаад ОУХНУС-н төлөөлөгчид Тайваний Үндэсний Чи Нань Их Сургуультай (ҮЧНИС) хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх тухай уулзалдав. Уулзалтын дүнд 2018 оны 2-р хагаст багтаан хамтын ажиллагааны гэрээг үндсэн сургуулиудын хэмжээнд эхлүүлэхээр тохиролцоонд хүрлээ.

ҮЧНИС нь амжилттай хөгжиж байгаа үндэсний сургууль юм.

Тайваний их сургуулиуд нь чанар үзүүлэлтээрээ олон улсын түвшинд дээгүүрт ордог бөгөөд үүнд гол нь хичээлийн чанарын зэрэгцээ, судалгаа өндөр хөгжсөн байдал нь нөлөөлж байна.

ҮЧНИС дээр. Зүүн гар талаас Др. Пей-Жунь Ли, Др. Чун-Чуо Чан, ОУХНУС-н захирал Др. С. Баттулга, ОУХНУС-ны багш Др. Б. Мөнх-Өлзий, ҮЧНИС- н Олон Улсын Коллежийн захирал Др. Вень-Жоу, Хун, ҮЧНИС-н МС-н захирал Др. Чиень-Лиан Чень
ОУХНУС нь АИС-н МС-тай гэрээ байгуулав.
ОУХНУС нь АИС-н МС-тай гэрээ байгуулав. /2018.02.27/. Зүүн гар талаас ОУХНУС-н захирал Др. С. Баттулга, АИС-н ерөнхийлөгч Др. Жеффрей Цай, АИС-н МС-н захирал Др. Чень, Мин-Хуэй

 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар