“Хими, биологийн инженерчлэлийн салбар дахь оюуны өмчийн асуудал” сургалт болно

Share Button

Сургалтын зорилго: Хими, биологийн инженерчлэлийн салбарын судлаачид патентийн мэдүүлэг гаргах, патентийн мэдээлэл ашиглах, хайлт хийх зэрэгт аргазүйн зөвлөмж өгөх болон практик дадлага хийх.

Сургагч багш: ОӨУБЕГ-ийн Шинэ бүтээл, ашигтай загварын шинжээч Б.Одгэрэл

Хэзээ, хаана: 2018 оны 3 дугаар сарын 29-ний Пүрэв гараг, 17:40-19:40, ХШУИС-ийн 3а байрны 222 тоот өрөө

Холбоо барих: tto@num.edu.mn, 77307730-1140,

Эрдэм шинжилгээ, инновацийн хэлтэс, Технологи дамжуулах төв

МУИС-ийн 1-р байр 208 тоот

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар