Бакалаврын түвшний оюутны мэргэжлийн хөтөлбөр сонгох журам /2018 он/

Share Button

Бакалаврын түвшний оюутны мэргэжлийн хөтөлбөр сонгох журам

Татах (PDF, 4.42MB)

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар