“Боломж ба түүний үнэ цэнэ” оюутнуудад зориулсан лекц болно

Share Button

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн яам (ХЗДХЯ) болон Швейцарийн хөгжлийн агентлаг (ШХА)-ийн хамтран хэрэгжүүлж буй  “Иргэдийн оролцоо II” төсөл нь Засаглалыг дэмжих, төвлөрлийг сааруулах хөтөлбөрийн хоёрдугаар шатны хүрээнд хэрэгжиж байгаа юм.

Төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд залуучуудын оролцоог дэмжих, залуучуудад оролцооны эерэг хандлага бий болгох, хууль эрх зүйн мэдлэг олгох зорилгоор видео бүтээлийн уралдаан зарлаж байгаа бөгөөд доорхи хүснэгтэнд буй хөтөлбөртэй танилцана уу.

Оюутан залуучуудын дунд зохион байгуулах “Боломж ба түүний үнэ цэнэ” хэлэлцүүлгийн хөтөлбөр

Зорилго: Залуучуудын оролцоог дэмжих, залуучуудад оролцооны эерэг хандлага бий болгох, хууль эрх зүйн мэдлэг олгох

Зохион байгуулагч: “Иргэдийн оролцоо II” төсөл, МУИС-Оюутны хөгжил, үйлчилгээний газар

Хэзээ: 2018 оны 5 дугаар сарын 9-ний өдөр

Хаана: МУИС-ийн Номын сан, 203 тоот /лекцийн танхим/

Хугацаа Үйл ажиллагаа Илтгэгч
15:00-15:30 Бүртгэл/Цайны завсарлага  
15:30-15:40 Нээлт “Иргэдийн оролцоо II” төсөл
15:40-16:20 “Боломж ба түүний үнэ цэнэ” Лантуун дохио ТББ-ын тэргүүн,

·         Ч.Ганжавхлан

16:20-16:40 Хэлэлцүүлэг “Иргэдийн оролцоо II” төсөл
16:40-16:50 “Ирээдүйнхээ төлөө оролцъё” видео бүтээлийн уралдааны удирдамжийг танилцуулна
16:50-17:00 Хаалт

МУИС-ОЮУТНЫ ХӨГЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар