“Сургалтын үнэлгээнд рубрикын аргыг хэрэглэх нь” сэдэвт сургалт-семинарт оролцоно уу

Share Button

“Сургалтын үнэлгээнд рубрикын аргыг хэрэглэх нь” сэдэвт сургалт-семинарт хамрагдах хүсэлтээ багш, ажилчид ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү .