“ХАРИУЦЛАГАТАЙ УНШИГЧ” аян эхэлж байна

Share Button

ЗОРИЛГО: Номын хүртээмж, эргэлтийг сайжруулах үүднээс уншигчдын гар дээр байгаа хугацаа хэтэрсэн номыг эргүүлэн татах, нийт уншигчдад номын сангийн журмыг мөрдүүлж хэвшүүлэхэд оршино.

ХАМРАХ ХҮРЭЭ: МУИС-ийн багш, ажилтнууд

ХАМРАХ ХУГАЦАА: 2018.05.22-ны өдрөөс 2018.06.04-ний хооронд

ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН: МУИС-ийн номын сангийн ном бүрдүүлэгч Л.Амарзаяа /77307730-1414, 98980806/

Эрхэм МУИС-ийн багш, ажилтан та бүхэн номын тооцоогоо хийж дуусган “ХАРИУЦЛАГАТАЙ УНШИГЧ” аянд идэвхтэй оролцохыг хичээнгүйлэн хүсье!

Номын сангийн захиргаа

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар