“Intro to Survey 101” судалгаа, шинжилгээний лекц-хэлэлцүүлэгт урьж байна

Share Button
Социологи, Нийгмийн ажлын тэнхимийн харъяа “Залуу Социологич Клуб” судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний SICA компанитай хамтран Intro to Survey 101 Лекц-Хэлэлцүүлгийг зохион байгуулах гэж байна.
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар