Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

МУИС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2018 оны 6 дугаар сарын 5-ны өдрийн хуралдааны мэдээлэл

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ:

  1. Мэргэжлийн хөтөлбөр сонгох хяналтын тоо батлах тухай
  2. Хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулах тухай
  3. Бусад асуудал

ГАРСАН ШИЙДВЭР:

  1. Мэргэжлийн хөтөлбөр сонгох хяналтын тоог хэлэлцэн, гаргасан саналын тусган батлахаар шийдвэрлэв.
  2. БНХАУ-ын Өвөрмонголын Үндэстнүүдийн Их сургуультай хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулахаар тогтов.
  3. Бусад асуудал: Шинжлэх ухааны сургуулийн захирал Б.Баяртогтохын Японд ажилласан албан томилолтын тайланг сонслоо.