Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

МУИС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2018 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуралдааны мэдээлэл

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ:

  1. Багш нарын асуудал
  2. Харуул хамгаалалтын албаны гэрээ сунгах тухай
  3. Хангамж үйлчилгээний газарт мониторинг хийсэн дүнгийн тухай мэдээлэл
  4. Санхүү, эдийн засгийн газарт мониторинг хийсэн дүнгийн тухай мэдээлэл
  5. Эрдэм шинжилгээ, инновацийн хэлтэст мониторинг хийсэн дүнгийн тухай мэдээлэл
  6. Бусад асуудал

ГАРСАН ШИЙДВЭР:

  1. Доктор хамгаалаагүй 12 жил болсон багш нарын кредит цаг тооцох асуудлыг журмын дагуу тооцохоор хэвээр үлдээлээ.
  2. Харуул хамгаалалтын Бүрэн дуулга ХХК-тай байгуулсан гэрээнд захиргааны зөвлөлийн гишүүдийн гаргасан саналыг тусган шинэчилж, гэрээг 1 жилээр сунгахаар шийдвэрлэв.
  3. Хангамж үйлчилгээний газар, Санхүү, эдийн засгийн газар болон Эрдэм шинжилгээ, инновацийн хэлтэст хийсэн мониторингийн дүгнэлт, зөвлөмжийн дагуу ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллахыг үүрэг болгов.
  4. Бусад асуудлын хүрээнд: “Бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт 2018 онд оюутан элсүүлэх журам”-ын хавсралтад өөрчлөлт оруулахаар шийдвэрлэв.

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР