Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

МУИС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2018 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуралдааны мэдээлэл

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ

  1. “МУИС-ийн бакалаврын орой, эчнээ хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх журам”-ын төсөл
  2. Төсвийн тодотгол
  3. МУИС-ийн захиргааны бүтцийн өөрчлөлт
  4. Хамтын ажиллагааны санамж бичиг шинэчлэх, гэрээ байгуулах /ӨМӨЗО-ны Багшийн их сургууль, Тайваны Үндэсний их сургууль/

ГАРСАН ШИЙДВЭР

  1. “МУИС-ийн бакалаврын орой, эчнээ хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх журам”-ын төсөлд гишүүдийн гаргасан саналыг тусган баталж, мөрдөхөөр шийдвэрлэв.
  2. Төсвийн тодотголыг Удирдах зөвлөлд уламжилж хэлэлцүүлэхээр тогтов.
  3. МУИС-ийн захиргааны бүтцийн өөрчлөлтөд гаргасан саналыг тусган Удирдах зөвлөлд танилцуулж, хэлэлцүүлэхээр шийдвэрлэв.
  4. ӨМӨЗО-ны Багшийн их сургууль болон Тайваны Үндэсний их сургуультай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулахаар шийдвэрлэв.

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР