“Чингисийн угсааны хаанчлалын мандал: дундад үеийн евроазийн улс төрийн дэглэм, соёл” сэдэвт лекц болно

Share Button

Доктор Л.Мөнх-Эрдэнийн “Чингисийн угсааны хаанчлалын мандал: дундад үеийн евроазийн улс төрийн дэглэм, соёл” сэдэвт лекц болно.

Эрдэмтэн, судлаач та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.