МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн оюутнууд бодит кейс, ОУ-ын төсөл хөтөлбөр дээр ажилладаг /Видео/

Share Button

 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар