“Компани хэрхэн байгуулах & Start up” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа

Share Button

МУИС-ийн Оюутан, төгсөгчийн хэлтсээс ХЗС-ийн Практик сургалтын төвтэй хамтран багш, ажилтан, оюутнуудад зориулж Мягмар гараг бүрийн 16:00 цагаас Номын сангийн 403 тоотод хууль, эрх зүй, гэмт хэрэг, зөрчлөөс  урьдчилан сэргийлэх сургалтыг тогтмол зохион байгуулж байна.

2018 оны 12 дугаар сарын 4-ний Мягмар гарагт “Компани хэрхэн байгуулах & Start up” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.