Тайваний Үндэсний их сургуулийн 2019 оны зуны сургалтад урьж байна

Share Button

2019 оны зуны хөтөлбөрт дараах 17 чиглэлийн дадлагын хөтөлбөр орж байна:

Курс, сургалт, сургалтын төлбөрийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах цахим хуудаснаас авна уу.  http://oiasystem.ntu.edu.tw/summer/course/index/season/2/.

ОЮУТАН, ТӨГСӨГЧИЙН ХЭЛТЭС

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар