Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

МУИС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 4 дүгээр сарын 2-ны өдрийн хуралдааны мэдээлэл

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ:

  1. Хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулах тухай /ХАХ, Ш.Мэндбаяр/
  • АНУ-ын Колорадогийн их сургууль
  • ОХУ-ын Санкт-Петрбургийн их сургууль
  1. Япон улсын Нагоягийн их сургуульд ажилласан тайлан /АТСБГ, Б.Энх-Амгалан/
  2. Бусад асуудал

ГАРСАН ШИЙДВЭР:

  1. Хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулах тухайд

АНУ-ын Колорадогийн их сургууль болон ОХУ-ын Санкт-Петрбургийн их сургуультай тус тус хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулах шийдвэр гарган, холбогдох хүмүүст үүрэг даалгавар өглөө.

  1. Захирал Я.Төмөрбаатар, дэд захирал Баян.Очирхуяг, АТСБГ-ын дарга Б.Энх-Амгалан нарын Япон улсын Нагояагийн их сургуульд томилолтоор ажилласан тухай тайлан  сонслоо.
  2. Бусад асуудлын хүрээнд:
  • Цаг үеийн асуудлаар Сургалт, оюутан хариуцсан дэд захирал Б.Очирхуяг, Санхүү, төлөвлөлт хариуцсан дэд захирал Ч.Ундрам, Захиргаа, хүний нөөцийн газрын дарга Д.Бадамдаш нар тус тус мэдээлэл хийлээ.

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар