Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

МУИС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 4 дүгээр сарын 2-ны өдрийн хуралдааны мэдээлэл

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ:

  1. Хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулах тухай /ХАХ, Ш.Мэндбаяр/
  • АНУ-ын Колорадогийн их сургууль
  • ОХУ-ын Санкт-Петрбургийн их сургууль
  1. Япон улсын Нагоягийн их сургуульд ажилласан тайлан /АТСБГ, Б.Энх-Амгалан/
  2. Бусад асуудал

ГАРСАН ШИЙДВЭР:

  1. Хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулах тухайд

АНУ-ын Колорадогийн их сургууль болон ОХУ-ын Санкт-Петрбургийн их сургуультай тус тус хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулах шийдвэр гарган, холбогдох хүмүүст үүрэг даалгавар өглөө.

  1. Захирал Я.Төмөрбаатар, дэд захирал Баян.Очирхуяг, АТСБГ-ын дарга Б.Энх-Амгалан нарын Япон улсын Нагояагийн их сургуульд томилолтоор ажилласан тухай тайлан  сонслоо.
  2. Бусад асуудлын хүрээнд:
  • Цаг үеийн асуудлаар Сургалт, оюутан хариуцсан дэд захирал Б.Очирхуяг, Санхүү, төлөвлөлт хариуцсан дэд захирал Ч.Ундрам, Захиргаа, хүний нөөцийн газрын дарга Д.Бадамдаш нар тус тус мэдээлэл хийлээ.

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР