Оюутан, төгсөгчийн хэлтсийн үйл ажиллагааны танилцуулга хичээл зохион байгууллаа

Share Button
Нийгмийн ажил хичээлийн хүрээнд ерөнхий суурь хичээл судалж буй оюутнуудад МУИС-ийн нийгмийн үйлчилгээний талаар Оюутан, төгсөгчийн хэлтсийн дарга М.Эрдэнэчимэг болон тус хэлтсийн мэргэжилтэнүүд танилцуулга хичээл зохион байгууллаа.
Тус хичээлийн хүрээнд МУИС-ийн хэмжээнд оюутнуудад зориулан зохион байгуулдаг нийгмийн үйлчилгээний танилцуулга, хүртээмжийн талаар цаашид хэрэгжүүлэх нийгмийн үйлчилгээний төлөвлөгөөг танилцуулав.
ОЮУТАН, ТӨГСӨГЧИЙН ХЭЛТЭС
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар