Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

МУИС-ийн ШУС-ийн ХУС-ийн Монгол хэл, хэл шинжлэлийн тэнхимийн докторант Дашдондогийн Боролзой нь “Цахим орчин дахь монгол хэлний хэм хэмжээ” сэдэвт бүтээлээр хэл шинжлэлийн ухааны докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 6 дугаар сарын 5-ны өдрийн 14.00 цагт МУИС-ийн хичээлийн II байрны 439 тоот өрөөнд болно. Горилогчийн бүтээлтэй МУИС-ийн номын сангаас танилцана уу.

Хэл шинжлэлийн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл