Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхэд хамгааллын асуудлаар яриа хийлээ

Share Button

Сүхбаатар дүүргийн 6-р хорооны нийгмийн ажилтан С.Отгонзул оюутнуудад зориулан гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхэд хамгааллын асуудлаар яриа хийлээ. Хууль, эрх зүйн яриа таниулга нь оюутан залуучуудыг амралт чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хууль эрх зүйн мэдлэгийг нь  дээшлүүлэх, олж авсан мэдлэг, мэдээллээ харилцан солилцоход чиглэсэн болно.

ОЮУТАН, ТӨГСӨГЧИЙН ХЭЛТЭС

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар