ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА | Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургуулийн тавилга, эд хогшил

Share Button

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://www.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1559555078824 холбоосоор нэвтэрч үзнэ үү.