Мэргэжлийн хөтөлбөр сонголт 2019.06.17-2019.06.21-ний өдрүүдэд болно

Share Button

МУИС-ийн бакалаврын Ерөнхий суурийн хөтөлбөрт суралцаж буй оюутнуудын мэргэжлийн хөтөлбөр сонгох үйл ажиллагаа 2019 оны 6 дугаар сарын 17-21-ний өдрүүдэд явагдана. Ерөнхий суурийн оюутан та сургалтын мэдээллийн системээрээ (сиси) нэвтэрч дурьдсан хугацаанд сонголтоо хийгээрэй. 2017 оноос өмнө элссэн оюутнуудын хувьд энэ жил Ерөнхий суурийн хөтөлбөрт суралцах сүүлийн хугацаа тул та бүхэн идэвхитэй оролцоно уу.

Хөтөлбөр сонголттой холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосноос авна уу. https://www.num.edu.mn/content.htm?mid=3543

 

Хөтөлбөр, чанарын баталгаажуулалтын хэлтэс