МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ БАКАЛАВРЫН ОРОЙ, ЭЧНЭЭ ХӨТӨЛБӨР, ШИЛЖИЛТ, МАГИСТР, ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН БҮРТГЭЛ HTTP://BURTGEL.NUM.EDU.MN ЦАХИМ ХАЯГААР ЯВАГДАНА

Share Button

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ БАКАЛАВРЫН ОРОЙ, ЭЧНЭЭ ХӨТӨЛБӨР, ШИЛЖИЛТ, МАГИСТР, ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН БҮРТГЭЛ HTTP://BURTGEL.NUM.EDU.MN ЦАХИМ ХАЯГААР ЯВАГДАХ БОЛНО.

 

Бакалаврын орой хөтөлбөрийн бүртгэл 2019.06.20-ны 08.30 цагаас 2019.08.20-ны 17.30 цаг хүртэл явагдана.

Бакалаврын эчнээ хөтөлбөрийн бүртгэл 2019.07.20-ны 08.30 цагаас 2019.09.20-ны 17.30 цаг хүртэл явагдана.

Шилжилт /намар/-ийн бүртгэл 2019.07.01-ний 08.30 цагаас 2019.08.15-ны 17.30 цаг хүртэл явагдана.

Магистр, докторын хөтөлбөрийн элсэлт /намар/-ийн бүртгэл 2019.07.10-ны 08.30 цагаас 2019.09.10-ны 17.30 цаг хүртэл явагдана.