Докторын зэрэг хамгаална

Share Button
МУИС-ийн ШУС-ийн Хүмүүнлэгийн ухааны салбарын утга зохиолын тэнхимийн докторант Жаргалын Отгонсүрэн “Г.АЮУРЗАНЫН ЗОХИОЛЫН БУДДИЗМЫН АГУУЛГЫГ ШИНЖЛЭХ НЬ” /романуудын жишээн дээр/ сэдвээр хэл бичгийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 12 дугаар сарын 19-нд 14.00 цагт Улаанбаатарын Их сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн 303 тоот танхимд болно.

Утга зохиолоор доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл