ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА | Монгол судлалын бүтээлийн сан бүрдүүлэх, нэр томьёоны тайлбар толь зохион хэвлүүлэх /шалгараагүй багцуудыг дахин зарласан/

Share Button

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://www.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1572837221383 холбоосоор нэвтэрч үзнэ үү.