ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА | Лабораторийн багаж, тоног төхөөрөмж суурилуулах, засвар үйлчилгээ /дахин зарлагдаж байгаа/

Share Button

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://www.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1572837562540 холбоосоор нэвтэрч үзнэ үү.