Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

МУИС-ийн ХШУИС-ийн ХБООИТ-ийн докторант  М.Тунгалагийн “Ойн экосистемд суурилсан менежментийн шинжлэх ухааны үндэслэл” сэдэвт Хүрээлэн буй орчны хамгааллын ухааны докторын зэрэг горилсон бүтээлийг хэлэлцэх тэнхимийн өргөтгөсөн семинар 2020 оны 1 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 15.00 цагт Хичээлийн III байрны 221 тоот өрөөнд явагдана. Иймд сонирхсон багш, судлаач, оюутан та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим