“Эрчим хүч хуримтлуулах технологийн хандлага” сэдэвт лекцэд урьж байна

Share Button

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар