Шинэ коронавирусийн халдвар гарсантай холбогдуулан гарсан тушаал, шийдвэрүүд

Share Button

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2020 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 30 тоот “Шинэ коронавирусийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” тогтоол

Татах (PDF, 139KB)

 

Нийслэлийн засаг даргын 2020 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/108 тоот “Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” захирамж

Татах (PDF, 315KB)

 

БСШУС-ын сайдын 2020 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/43 тоот “Шуурхай зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах тухай” тушаал

Татах (PDF, 1.43MB)

 

МУИС-ийн захирлын 2020 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/26 тоот “Шуурхай зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах тухай” тушаал

Татах (PDF, 1.85MB)

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар