Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

МУИС-ИЙН ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 2020.04.14-НИЙ ӨДРИЙН ХУРАЛДААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ:

1. МУИС-ийн цахим сургалтын журмын төсөл /Хөтөлбөр, чанарын баталгаажуулалтын хэлтсийн дарга Н.Пүрэвцогт/
2. Дижитал их сургуулийн концепци /Эрдэм шинжилгээний хэлтсийн дарга Г.Амарсанаа/

 

ХУРАЛДААНААС ГАРСАН ШИЙДВЭР:

1. МУИС-ийн Цахим сургалтын журмын төслийг хэлэлцээд, гишүүдийн гаргасан саналыг тусган засварлаж, “МУИС-ийн Цахим сургалтын түр журам” гаргахаар шийдвэрлэж, захирлын тушаал гарган баталгаажуулахаар боллоо.
2. Дижитал их сургуулийн концепцийг хэлэлцэж, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал бэлтгэх ажлын хэсэг байгуулан ажиллахаар шийдвэрлэв.

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар