Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх удирдамж гарлаа

Share Button

Татах (PDF, 2.54MB)

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар