Microsoft form ашиглан цахимаар шалгалт авах видео заавар

Share Button
“Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх удирдамж”-ийн дагуу бэлтгэсэн Microsoft form ашиглан цахимаар шалгалт авах видео заавар.

МУИС-ийн Захиргаа
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар