Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургууль, Байгалийн ухааны салбарын Биологийн тэнхимийн докторант ПҮРЭВ овогтой ЦОГТСАЙХАН нь “МОНГОЛ ОРНЫ ТУЛ ЗАГАС (Hucho taimen, Pallas 1773)-НЫ БИОЛОГИ, ЭКОЛОГИ, ХАМГААЛЛЫН АСУУДАЛ” сэдвээр Биологийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдрийн 13.00 цагт МУИС-ийн 1-р байрны 216 тоот (Дугуй заал)-д болно.

БИОЛОГИЙН ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ