Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

МУИС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2020 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуралдааны мэдээлэл

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ:

  1. МУИС-ийн хөрөнгө оруулалтын танилцуулга
  2. МУИС-Пресс төвийн ажлын товч тайлан, Хэвлэх үйлдвэрийн өнөөгийн нөхцөл байдал
  3. Бакалаврын хөтөлбөрийн мэргэжил сонголтын хяналтын тоо тогтоох тухай
  4. Бусад асуудал

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

  1. МУИС-ийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг хэлэлцэн төсөвтэй уялдуулж санал боловсруулан дараагийн хурлаар хэлэлцэхээр шийдвэрлэв.
  2. МУИС-Пресс төвийг үйл ажиллагаа, чиглэлээр салгаж ажиллуулахаар шийдвэрлэв. Үүнд: МУИС-Пресс хэвлэлийн газар /Эрдэм шинжилгээ, хамтын ажиллагаа хариуцсан дэд захирлын харьяанд/, Хэвлэх үйлдвэр /Санхүү, төлөвлөлт хариуцсан дэд захирлын харьяанд/.
  3. Бакалаврын хөтөлбөрийн мэргэжлийн сонголтын хяналтын тоог бүрэлдэхүүн сургуулиудтай дахин ярилцаж 2020 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдрийн дотор батлуулахаар шийдвэрлэлээ.

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар