ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА | Лабораторийн багаж, тоног төхөөрөмж суурилуулах, засвар үйлчилгээ

Share Button

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://www.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1589514202523 холбоосоор нэвтэрч үзнэ үү.