МУИС-ийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт элсэх эрхээ баталгаажуулсан бүртгүүлэгчдийн анхааралд

Share Button

МУИС-ийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт элсэх эрхээ баталгаажуулсан бүртгүүлэгчдийг 2020 оны 8 дугаар сарын 10-аас 21-ний өдрийн хооронд УОК-ийн шийдвэрийн дагуу цахимаар бүртгэх болсныг мэдэгдье.

Цахимаар бүртгэх талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, удирдамжийг 2020 оны 8 дугаар сарын 6-ны өдөр МУИС-ийн цахим хуудаст байршуулах болно.

 

МУИС-ийн Элсэлтийн комисс

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар