Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

МУИС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2020 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрийн хуралдааны мэдээлэл

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ:

  1. МУИС-д ажилтан ажиллуулах журам
  2. Бусад асуудал

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

  1. МУИС-д ажилтан ажиллуулах журмыг эцэслэн, захирлын тушаалаар батлахаар шийдвэрлэв.

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар