Сургалтын үйл ажиллагааг хэвийн горимд шилжүүлэх тухай 

Share Button

Засгийн газрын 2020 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдрийн ээлжит бус хурлын шийдвэрийг үндэслэн, 2020 оны 9 дүгээр сарын 21-ний өдрөөс сургалтын үйл ажиллагааг хэвийн горимд шилжүүлж, бүх хичээл танхимаар хичээллэх болно.  

Дотуур байранд орохоор бичиг баримт бүрдүүлж, баталгаажуулсан оюутныг 9 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс дотуур байранд суулгаж эхэлнэ.  

 

МУИС-ийн Захиргаа 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар