ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА | Өвөр-зайсан ССҮТ-ийн засвар, тохижилт /дахин зарлагдаж байна/

Share Button

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://www.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1589516704018 холбоосоор нэвтэрч үзнэ үү.