“Монгол Улсын Их Сургуульд ажилтан ажиллуулах журам” батлагдлаа

Share Button

МУИС-ийн ажилтны хөдөлмөрийн харилцааг “МУИС-ийн хөдөлмөрийн дотоод журам”-аар зохицуулж байсан бөгөөд зарим харилцаа тус журмаар зохицуулагдаагүй, орхигдсон байсан тул ажлын хэсэг байгуулан журмыг боловсруулж, МУИС-ийн захирлын 2020 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/229 тоот тушаалаар “МУИС-д ажилтан ажиллуулах журам”-ыг баталлаа. Тус журам нь МУИС-ийн ажилтны сонгон шалгаруулалт, орон тоо төлөвлөлт, эрх, үүрэг, сургалт хөгжүүлэлт, ажлын үнэлгээ, хариуцлага, ажил хүлээлцэх харилцааг зохицуулах юм.

Журамтай ЭНД дарж танилцана уу.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар