Магистр, докторын хөтөлбөрт элсэгчдэд зориулсан чиглүүлэх өдөрлөгт урьж байна

Share Button

Өдөрлөг зохион байгуулах хугацаа: 2020 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 12:30-14:00; 16:30-18:00

Зохион байгуулах газар: МУИС-ийн Номын сан 502 тоот

ЗОРИЛГО: МУИС-ийн магистр, докторын хөтөлбөрт элсэгчдэд сургалтын үйл ажиллагаа, сургалтын төлөвлөгөө, эрдэм шинжилгээ, сурах орчин материаллаг бааз болон сурч буй сургууль, тэнхимийн мэргэжлийн хөтөлбөрийн онцлог, оюутан солилцоо, хамтарсан хөтөлбөр, гадаад харилцаа зэрэг мэдээлэл өгнө.

АЧ ХОЛБОГДОЛ: МУИС-ийн сургалтын журам болон бусад журам, дүрмээр зохицуулагдах сургалтын үйл явц, сиси системийн хэрэглээ, номын сангийн үйлчилгээ, санхүүгийн дэмжлэг, оюутан солилцоо, оюутны байр гэх мэт мэдээллийг суралцагч нэг дор авна.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар