Тайваны Үндэсний Их Сургууль 2021 оны өвлийн цахим сургалтдаа урьж байна

Share Button

Тайваны Үндэсний Их Сургууль /National Taiwan University/ нь 2021 оны өвлийн цахим сургалтдаа урьж байна.

“2021 Winter+ Programs” өвлийн цахим сургалтад дараах хөтөлбөрүүд багтана:

  1. Цахим Хятад хэлний хөтөлбөр
  2. Цахим судалгааны хөтөлбөр
  3. Танхимын эрчимт судалгааны хөтөлбөр

Элсэлтийн хугацаа: 2020 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийг хүртэл

Хөтөлбөрийн мэдээлэл, бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалтыг доорх линкээр орж авна уу:

  1. Цахим Хятад хэлний хөтөлбөр: https://oiasystem.ntu.edu.tw/summer/course/index.detail/season/4/course_sn/209
  1. Цахим судалгааны хөтөлбөр: https://oiasystem.ntu.edu.tw/summer/course/index.detail/season/4/course_sn/210
  1. Танхимын эрчимт судалгааны хөтөлбөр: https://oiasystem.ntu.edu.tw/summer/course/index.detail/season/4/course_sn/204  

Сургалтын төлбөр:

  1. Цахим Хятад хэлний хөтөлбөр – 150 ам.доллар
  2. Цахим судалгааны хөтөлбөр – 150 ам.доллар
  3. Танхимын эрчимт судалгааны хөтөлбөр – 150 ам.доллар

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах линкээр орж авна ууhttps://oiasystem.ntu.edu.tw/summer/course/index.course/season/4.

Хөтөлбөрийн талаар дэлгэрэнгүй асуултыг дарах цахим хаягаар холбогдон асууна уу: ntuplusacademy@ntu.edu.tw

ОЮУТАН, ТӨГСӨГЧИЙН ХЭЛТЭС

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар