“БЭЛЭН БАЙ” сургалт болов

Share Button

Сүхбаатар дүүргийн онцгой байдлын хэлтэс болон МУИС-ийн дэргэдэх Залуучуудын улаан загалмай клуб хамтран Нийслэлийн онцгой байдлын газрын даргын баталсан удирдамжийн хүрээнд 2020 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр Монгол Улсын Их Сургуулийн оюутнуудад “Гамшгийн тухай ойлголт” гамшгаас хамгаалах “Бэлэн бай” багцаас “Гал түймэр” “Газар хөдлөлт” сэдвээр 2 цагийн танхимын сургалтыг зохион байгууллаа. Ахлах дэслэгч Х.Алтанзагас удирдан явуулсан уг сургалтад МУИС-ийн 21 оюутан хамрагдлаа.

Сургалтаар гамшиг болон гал түймрийн тухай ерөнхий ойлголт, тохиолдож буй гал түймрийн шалтгаан, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, гал түймэрт өртсөн үед амь насаа хамгаалах, газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх мөн коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх талаар мэдлэг олгов.

ОЮУТАН, ТӨГСӨГЧИЙН ХЭЛТЭС

МУИС-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ЗАЛУУЧУУДЫН УЛААН ЗАГАЛМАЙ КЛУБ

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар