Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

МУИС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2020 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуралдааны мэдээлэл

 

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ:

  1. Бакалаврын түвшний оюутны мэргэжлийн хөтөлбөр сонгох журамд өөрчлөлт оруулах тухай.
  2. Ажлын нэгдсэн үнэлгээний төлөвлөгөө батлах тухай.
  3. Бусад асуудал.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

  1. Бакалаврын түвшний оюутны мэргэжлийн хөтөлбөр сонгох журмыг баталж, 11 дүгээр сарын 2-ны өдрөөс дагаж мөрдөхөөр шийдвэрлэв.
  2. Багш болон нийт ажилчдаас авах ажлын нэгдсэн үнэлгээг 2021 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрийн дотор явуулахаар шийдвэрлэв.

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар