Газарзүйн мэдээллийн системийн олон улсын өдөр “GIS day 2020” өдөрлөг болно

Share Button

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар