Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар

Share Button
Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 178 дугаар тогтоолоор Монгол Улс бүх нийтийн бэлэн байдалд шилжсэнтэй холбогдуулан Төрийн худалдан авах ажиллагааны газрын утаснууд 2020 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 06 цагаас 2020 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 06 цаг хүртэл ажиллахгүй тул Худалдан авах ажиллагааны цахим хэрэглэгчид та бүхэн асуудлаа it@procurement.gov.mn цахим шуудан болон helpdesk.tender.gov.mn-ээр хандан шийдвэрлүүлнэ үү.
ТӨРИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР,
ЦАХИМ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТЭС
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар