2020 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх тайлангийн хурал үргэлжилж байна

Share Button

МУИС-ийн дэд захирал, бүрэлдэхүүн, салбар сургуулийн захирлууд, нэгжийн удирдлагуудтай байгуулсан 2020 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх тайлангийн хурал 2020 оны 12 дугаар сарын 14, 15, 16-ны өдрүүдэд болж байна.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар