Суралцагч | Microsoft forms ашиглан цахимаар шалгалт өгөх видео заавар

Share Button

Microsoft forms ашиглан цахимаар шалгалт өгөхөд зориулан бэлтгэсэн видео заавар

 

 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар