Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

Захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 1 дүгээр сарын 12-ны өдрийн цахим хуралдааны мэдээлэл

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ:

  1. МУИС-ийн багш, ажилтны хөгжлийг дэмжих үйл ажиллагааны санхүүжилтийн журам.   
  2. Багш, ажилтны ур чадварын нэмэгдлийн талаар.
  3. 2021 оны үр дүнгийн гэрээний талаар.
  4. Намрын улирлын цахим сургалтын үнэлгээний судалгааны талаар мэдээлэл танилцуулах.
  5. Бусад асуудал.  

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

  1. Журамд саналуудыг тусган батлахаар шийдвэрлэв.
  2. Багш, ажилтны ур чадварын нэмэгдлийг дахин хэлэлцэхээр шийдвэрлэв.
  3. Бүрэлдэхүүн сургуулиудаас саналыг авч дахин ярилцахаар шийдвэрлэв.
  4. Өмнөх судалгаатай харьцуулж тэнхимүүдэд мэдээллийг хүргэх, хэлэлцүүлэг хийхээр шийдвэрлэв. 

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар